Bwin online casino game sports poker slots

You are reading

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Bwin online casino game sports poker slots

Games

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Profilritning.
Profiler, längsgående vertikala geometrier, .

Skapas i Topocads profilformulär som ingår i Geometrimodulen

Med hjälp av terrängmodeller och/eller punktmoln och en beräknad väglinje i plan skapas terrängprofiler som man sedan ritar profiler på.
Profil- och plandata kan läggas in i profilformuläret för att få bra överblick över ingående komponenter.
De komponenter som kan anges i profilformuläret är:.
Terrängprofiler från terrängmodeller och punktmoln.
Profillinjer för beräknade och inmätta profiler.
Tvärfallsinformation från skevningsfil.
Väglinjens plandata.
Lutningar och radier för profil.
Tangentpunkternas höjd och sektion.
Differens i höjd mellan terrängprofil och beräknad profil.
Differens i höjd mellan olika beräknade profiler.
Differens i höjd mellan olika terrängprofiler.
Areaberäkning i tvärsnittsarea mellan valda profiler.
Uttag av korridor i både plan och profil från väg och profil.
Profilformuläret redovisas direkt i en ritning med hjälp av kommandot att sätta in profilformulär i ritningen.

Vill du lära dig mer om Profilritningar i Topocad?

Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Written by

admin

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Mätdataberäkning.

Topocad är sprunget från mätning

Topocad kommunicerar direkt med de flesta instrument och kan importera och exportera ett stort antal format för mätdata – polära data, koordinater, avvägningsdata, .

GNSS-data med både LAT/LONG och basstationsvektorer

Kvalitetsdata följer med från Leica och Trimble hela vägen från fält till ritning

Redigeringen är snabb, smidig och kraftfull.
Med hjälp av förhandsgranskning ser du snabbt om resultatet är korrekt.
Mätdatafönstret består av flikar för alla typer av olika indata, en flik för kända punkter och förhandsgranskningen.
Tack vare intelligent a kodfunktioner sorteras data från mätning till lager och lagergrupper.
Koder kan översättas från fältkoder till klartextkoder i ritningen.
Färger, symboler, linjetyper och attribut kan anges, adderas och redigeras mellan fältdata och ritningen.
Med hjälp av beräkningsfunktioner är det möjligt att skapa parallella linjer, beräkna rektanglar, använda extrapolerade värden med flera funktioner.
Topocad har även kontrollkoder som är en ytterligare hjälp att förklara från fält till ritningen hur verkligheten ser ut.
Fältdata kommuniceras via mätdatadokumentet.
Om fältdata består av koordinater kan detta steg skippas och kommuniceras direkt till ritningen, fortfarande med de funktioner som finns i kodtabell och kontrollkoder.
I Topocads mätdataberäkning finns funktioner för att reducera satsmätningar för vidare beräkning.
Det finns även en inbyggd polygontågsberäkning.
Avvägningståg beräknas där resultatet uppdaterar eller skapar punkter.

Vill du lära dig mer om Topocad och Mätdataberäkning?

Topocad Mätdataberäkning Broschyr

Transformation.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Written by

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *