Uusi verkkokauppa tuottaa jo 50 % Prevettin liikevaihdosta – AgentIT:n avulla se saatiin käyttöön vain muutamassa viikossa.
Eläinlääkärien tukkukauppa Prevett toteutti pitkään suunnitteilla olleen verkkokaupan nopeasti ja joustavasti AgentIT:n avulla.
Mirth Connect, verkkokauppa.
Eläinlääkärien tukkukauppa Prevett toteutti pitkään suunnitteilla olleen verkkokaupan nopeasti ja joustavasti AgentIT:n avulla.
Open Source -alusta Mirth Connect antaa mahdollisuuden joustavaan kehitykseen myös tulevaisuudessa.
Nyt yritys pystyy palvelemaan asiakkaitaan nykyaikaisesti ja luotettavasti, vuorokauden ympäri.

Verkkokauppa rakennettiin alusta asti AgentIT:n kanssa

Joustavan kehitysmallin ansiosta ensimmäiset versiot saatiin avattua asiakkaille vain muutaman viikon sisällä projektin aloittamisesta.

AgentIT vastaa jatkossa verkkokaupan kehityksestä ja ylläpidosta

”Olemme pieni yritys, siksi joustava kehitys on meille tärkeää.
Saimme muutamassa viikossa käyttöön verkkokaupan välttämättömimmät osa-alueet, kuten tuotekuvaukset- ja kuvat, ja pystyimme avaamaan kaupan asiakkaille.
Siellä oli aluksi vain lista tuotteista, mutta se oli heille erittäin hyödyllinen”, .

Kertoo tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö

Tilausten tekemisestä ja käsittelystä tuli vaivattomampaa.

Prevettin asiakkaina on itsenäisesti toimivia eläinlääkäreitä

kunnaneläinlääkäreitä, pieniä klinikoita ja suuria ketjuja.
Erot asiakkaiden välillä näkyvät esimerkiksi ostotavoissa: pienet ostavat yksittäisiä tuotteita ja pieniä määriä, isot tilaavat kerralla suuria määriä puutelistan perusteella.
Erityisesti suurten tilausten tekeminen on helpottunut uuden verkkokaupan myötä, sillä vanhaa tilausta voi nyt käyttää uuden pohjana.
Asiakkaat voivat myös selata omaa tilaushistoriaansa.
Toiminto helpottaa ostamista, sillä tilauksissa toistuvat usein tietyt tuotteet.
”Uusi verkkokauppa on helpottanut myös myyjiemme työtä.
Suuret tilaukset tulivat meille ennen Excel-taulukkoina, jotka piti käsitellä manuaalisesti.
Nyt myyjät voivat prosessoida tilaukset napin painalluksella eteenpäin.”.
Prevett Oy:n tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö.
Verkkokauppa mukautuu asiakkaiden tarpeisiin.

Prevettin uutta verkkokauppaa on kehitetty alusta alkaen asiakaspalautteen pohjalta

Tuotevalikoima on nyt helposti asiakkaiden saavutettavissa ja tärkeät lääkkeisiin liittyvät tiedot, kuten lääkevahvuudet, selkeästi esillä.
Ympäri vuorokauden palvelevassa kaupassa asiakkaat voivat tehdä tilauksen silloin kun se heille parhaiten sopii.
”Eläinlääkärit tekevät usein tilaukset iltaisin ja viikonloppuisin, esimerkiksi sunnuntai on meille vilkas tilauspäivä.
Moni tilaa silloin tulevan viikon tarvikkeet”, selittää Pyykkö.
Verkkokauppaan rakennetut käyttäjäryhmät auttavat täyttämään viranomaisvaatimukset.
Verkkokaupan toteutuksessa oli huomioitava myös lääkkeiden myyntiin liittyvä lainsäädäntö.
Tätä silmällä pitäen Prevett muodosti verkkokauppaan erilaisia käyttäjäryhmiä, joiden avulla eri asiakkaiden tarpeet ja säädökset pystytään huomioimaan.
”Meidän täytyy varmistaa, että ostajalla on voimassaolevat eläinlääkärioikeudet.
Luomalla käyttäjäryhmät pystymme hallinnoimaan eri käyttäjien oikeuksia luotettavasti ja joustavasti”, selittää Pyykkö.
Esimerkiksi eläinlääkäriopiskelijoille on rakennettu oma käyttäjäryhmänsä.
He pääsevät näin tutustumaan valikoimaan ja tuotteiden tietoihin, mutta eivät pysty tekemään tilauksia ennen kuin ovat saaneet eläinlääkärin toimiluvan.

Luvan saatuaan tiedot voi muuttaa verkkokaupan tietoihin Prevettin myynnin kautta

jolloin ostaminen onnistuu.
Mirth Connect -alusta on helppo ylläpitää ja tarjoaa pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.
Prevettillä ei ollut aiempaa integraatioalustaa, vaan yhteydet muodostettiin Point-To-Point -protokollaa käyttäen.
Yksittäiset yhteydet olivat tehottomia ja vaikeita valvoa, kun yhteystarpeiden määrä kasvoi.

AgentIT auttoi kartoittamaan Prevettin ympäristöön sopivat järjestelmät

Yritys valitsi lopulta Open Source -pohjaisen Mirth Connect -alustan

Valintakriteereitä oli toimintavarmuuden lisäksi alustan pitkä elinkaari.
Pyykön mukaan toiveena oli myös, että alusta on helppo ylläpitää ja valvoa, ”Halusimme, että AgentIT ja me itse pystymme hallinnoimaan järjestelmää.” Avoimeen lähdekoodiin perustuvan Open Source -ratkaisun etuna oli, että perusversio on maksuton, kun taas kaupalliset integraatiojärjestelmät saattavat jo käyttöönotettaessa maksaa kymmeniä tuhansia euroja, ja saman verran ylläpidettäessä.
Hinnoittelu on riippuvainen esimerkiksi sanomaliikenteen ja liittymien määrästä sekä laadusta.
Maksuton Open Source -ratkaisu myös päivittyy jatkuvasti.
Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu luo joustavan pohjan jatkokehitykselle.
Uuden integraatioalustan merkittävä etu on muokattavuus.
AgentIT on rakentanut integraatiossa hyödynnettäväksi esimerkiksi erilaisia autentikointeja.
Lisäksi asennettiin myös MySQL-tietokanta, jota hyödynnetään integraatioissa.
Esimerkiksi navigaation tuotetietoa voidaan replikoida integraation tietokantaan, josta voidaan tarvittaessa ajaa raportteja esimerkiksi liikennemääristä.
Pyykkö kertoo olevansa erittäin tyytyväinen AgentIT:n asiantuntijoiden osaamiseen: ”He eivät ole epäröineet toivomiemme toteutusten kanssa, vaan ne ovat aina onnistuneet.
Mitään teknisiä rajoitteita ei siis ole tullut.”.
Prevett Oy:n tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö.

Yhteistyö AgentIT:n kanssa auttaa käyttämään omat resurssit viisaammin

Yhteistyö AgentIT:n kanssa on rakentunut ennen kaikkea luottamukselle

Pyykkö kertoo, että yrityksessä on erittäin vähän omia IT-resursseja ja työaikaa säästyy nyt liiketoiminnan kannalta kriittisempiin asioihin.

AgentIT vastaa alustan valvonnasta ja kehityksestä

mikä on tuonut Pyykölle mielenrauhaa.
”He reagoivat mahdollisiin hälytyksiin, eikä itse tarvitse huolehtia esimerkiksi matkalla tai palaverissa vaikka hälytys tulisikin.
Tiedät, .

Että AgentIT:lla ryhdytään tutkimaan sitä heti

Heiltä tulee myös kehitysehdotuksia esimerkiksi toistuvien virheiden korjaamiseen.” Kumppanin avulla Prevett pystyy reagoimaan nopeasti alustan häiriöihin, ja siten turvaamaan asiakkailleen mahdollisimman sujuvan ostokokemuksen.
Referenssi Blogi.
Mannerheiminaukio 1A 00100 Helsinki Finland.

Written by

admin